Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 30.11.2018
Schválený rozpočet 241 770 410 Kč -18 740 340 Kč
(splátka půjčky -9 280 000 Kč)
Schválený rozpočet 260 510 750 Kč
Upravený rozpočet 284 165 806 Kč -172 099 219 Kč
(splátka půjčky -9 280 000 Kč)
Upravený rozpočet 456 265 025 Kč
běžné příjmy 267 137 121 Kč běžné výdaje 226 494 233 Kč
ostatní příjmy 17 028 685 Kč Stav ke dni 19.11.2018 ostatní výdaje 229 770 793 Kč velké opravy 42 721 543 Kč investice 187 049 250 Kč
Skutečnost 280 571 496 Kč -23 175 259 Kč
(splátka půjčky 4 496 060 Kč)
Skutečnost 303 746 755 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1162 1162 51 670 000 Kč
1216 1216 28 000 000 Kč
1169 1169 19 700 000 Kč
1185 1185 10 750 000 Kč
1196 1196 10 307 029 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
503 503 30 099 093 Kč
0 0 9 175 400 Kč
1142 1142 2 590 000 Kč
1214 1214 460 000 Kč
204 204 130 000 Kč