Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 30.09.2020
Schválený rozpočet 258 620 210 Kč -10 492 130 Kč
(splátka půjčky -12 113 400 Kč)
Schválený rozpočet 269 112 340 Kč
Upravený rozpočet 315 058 509 Kč -58 528 313 Kč
(splátka půjčky -12 113 400 Kč)
Upravený rozpočet 373 586 822 Kč
běžné příjmy 273 518 477 Kč běžné výdaje 260 691 853 Kč
ostatní příjmy 41 540 032 Kč Stav ke dni 21.09.2020 ostatní výdaje 112 894 969 Kč velké opravy 43 100 238 Kč investice 69 794 731 Kč
Skutečnost 271 629 683 Kč 49 908 913 Kč
(splátka půjčky 6 459 552 Kč)
Skutečnost 221 720 769 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1243 1243 24 077 970 Kč
1207 1207 14 483 061 Kč
1250 1250 7 538 500 Kč
1209 1209 5 185 000 Kč
0 0 3 971 900 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
503 503 33 608 000 Kč
0 0 4 895 911 Kč
1142 1142 2 370 000 Kč
1248 1248 905 000 Kč
1214 1214 500 000 Kč