Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 31.12.2017
Schválený rozpočet 213 830 030 Kč 7 096 600 Kč
(splátka půjčky -9 890 000 Kč)
Schválený rozpočet 206 733 430 Kč
Upravený rozpočet 304 271 653 Kč -143 036 154 Kč
(splátka půjčky -4 890 000 Kč)
Upravený rozpočet 447 307 807 Kč
běžné příjmy 284 473 100 Kč běžné výdaje 209 624 771 Kč
ostatní příjmy 19 798 553 Kč Stav ke dni 29.12.2017 ostatní výdaje 237 683 036 Kč velké opravy 39 601 764 Kč investice 198 081 272 Kč
Skutečnost 310 481 242 Kč 23 335 095 Kč
(splátka půjčky 4 890 000 Kč)
Skutečnost 287 146 146 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1162 1162 78 206 230 Kč
1169 1169 22 177 507 Kč
1167 1167 12 000 000 Kč
1216 1216 11 193 916 Kč
1206 1206 10 900 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
503 503 30 151 000 Kč
0 0 4 616 769 Kč
351 351 2 000 200 Kč
1142 1142 1 806 075 Kč
1214 1214 280 000 Kč