Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 30.11.2019
Schválený rozpočet 257 141 320 Kč 10 694 000 Kč
(splátka půjčky -20 694 000 Kč)
Schválený rozpočet 246 447 320 Kč
Upravený rozpočet 302 399 802 Kč -81 840 364 Kč
(splátka půjčky -25 194 000 Kč)
Upravený rozpočet 384 240 166 Kč
běžné příjmy 277 201 141 Kč běžné výdaje 251 623 391 Kč
ostatní příjmy 25 198 661 Kč Stav ke dni 18.11.2019 ostatní výdaje 132 616 775 Kč velké opravy 44 211 498 Kč investice 88 405 277 Kč
Skutečnost 308 200 794 Kč 40 897 807 Kč
(splátka půjčky 13 791 100 Kč)
Skutečnost 267 302 986 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1243 1243 25 000 000 Kč
1216 1216 15 272 084 Kč
1207 1207 9 500 000 Kč
1226 1226 7 270 000 Kč
0 0 5 252 900 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
503 503 34 327 824 Kč
0 0 6 775 354 Kč
1142 1142 1 800 000 Kč
1214 1214 800 000 Kč
210 210 120 000 Kč