Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 30.11.2021
Schválený rozpočet 238 055 780 Kč -24 539 600 Kč
(splátka půjčky -12 113 400 Kč)
Schválený rozpočet 262 595 380 Kč
Upravený rozpočet 309 849 319 Kč -166 537 539 Kč
(splátka půjčky -12 113 400 Kč)
Upravený rozpočet 476 386 858 Kč
běžné příjmy 287 953 927 Kč běžné výdaje 289 643 523 Kč
ostatní příjmy 21 895 392 Kč Stav ke dni 25.11.2021 ostatní výdaje 186 743 335 Kč velké opravy 48 485 781 Kč investice 138 257 554 Kč
Skutečnost 317 952 281 Kč 1 375 938 Kč
(splátka půjčky 11 395 008 Kč)
Skutečnost 316 576 343 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1257 1257 28 164 020 Kč
1194 1194 26 409 300 Kč
1282 1282 17 388 000 Kč
1207 1207 14 012 637 Kč
1281 1281 11 912 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
503 503 37 710 571 Kč
0 0 4 886 960 Kč
1248 1248 3 103 250 Kč
1142 1142 2 050 000 Kč
1214 1214 250 000 Kč