Rozpočet 2023

Saldo
stav ke dni 31.08.2023
Schválený rozpočet 307 195 813 Kč -29 752 466 Kč
(splátka půjčky -8 998 000 Kč)
Schválený rozpočet 336 948 278 Kč
Upravený rozpočet 373 694 361 Kč -162 660 977 Kč
(splátka půjčky -18 998 000 Kč)
Upravený rozpočet 536 355 337 Kč
běžné příjmy 341 830 544 Kč běžné výdaje 336 445 537 Kč
ostatní příjmy 31 863 817 Kč Stav ke dni 14.08.2023 ostatní výdaje 199 909 800 Kč velké opravy 72 605 596 Kč investice 127 304 204 Kč
Skutečnost 310 568 075 Kč 9 095 657 Kč
(splátka půjčky 14 079 672 Kč)
Skutečnost 301 472 418 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1246 1246 23 840 415 Kč
0 0 18 803 921 Kč
1308 1308 12 150 000 Kč
1194 1194 11 050 237 Kč
1312 1312 8 939 186 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
503 503 58 429 000 Kč
0 0 6 004 502 Kč
1142 1142 3 000 000 Kč
1214 1214 2 400 000 Kč
1312 1312 673 085 Kč