Rozpočet 2023

Saldo
stav ke dni 31.03.2023
Schválený rozpočet 307 195 813 Kč -29 752 466 Kč
(splátka půjčky -8 998 000 Kč)
Schválený rozpočet 336 948 278 Kč
Upravený rozpočet 343 176 124 Kč -152 547 786 Kč
(splátka půjčky -18 998 000 Kč)
Upravený rozpočet 495 723 910 Kč
běžné příjmy 316 811 406 Kč běžné výdaje 312 113 565 Kč
ostatní příjmy 26 364 719 Kč Stav ke dni 20.03.2023 ostatní výdaje 183 610 346 Kč velké opravy 68 129 266 Kč investice 115 481 080 Kč
Skutečnost 107 146 149 Kč -9 750 396 Kč
(splátka půjčky 12 414 112 Kč)
Skutečnost 116 896 544 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1246 1246 23 490 415 Kč
0 0 15 243 921 Kč
1308 1308 12 500 000 Kč
1194 1194 11 658 749 Kč
1312 1312 9 239 186 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
503 503 53 713 000 Kč
0 0 6 479 502 Kč
1142 1142 3 000 000 Kč
1214 1214 1 900 000 Kč
1248 1248 932 679 Kč