Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 31.08.2019
Schválený rozpočet 257 141 320 Kč 10 694 000 Kč
(splátka půjčky -20 694 000 Kč)
Schválený rozpočet 246 447 320 Kč
Upravený rozpočet 297 706 750 Kč -68 295 301 Kč
(splátka půjčky -20 694 000 Kč)
Upravený rozpočet 366 002 052 Kč
běžné příjmy 271 908 982 Kč běžné výdaje 247 219 991 Kč
ostatní příjmy 25 797 769 Kč Stav ke dni 26.08.2019 ostatní výdaje 118 782 060 Kč velké opravy 44 369 498 Kč investice 74 412 562 Kč
Skutečnost 217 332 828 Kč 11 617 127 Kč
(splátka půjčky 7 021 150 Kč)
Skutečnost 205 715 701 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1216 1216 15 381 408 Kč
1207 1207 9 500 000 Kč
1226 1226 8 000 000 Kč
1209 1209 6 500 000 Kč
1217 1217 5 236 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
503 503 34 207 824 Kč
0 0 6 805 354 Kč
1142 1142 1 800 000 Kč
1214 1214 1 000 000 Kč
204 204 130 000 Kč