Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 31.12.2018
Schválený rozpočet 241 770 410 Kč -18 740 340 Kč
(splátka půjčky -9 280 000 Kč)
Schválený rozpočet 260 510 750 Kč
Upravený rozpočet 291 392 411 Kč -171 259 268 Kč
(splátka půjčky -9 280 000 Kč)
Upravený rozpočet 462 651 679 Kč
běžné příjmy 274 056 667 Kč běžné výdaje 230 677 544 Kč
ostatní příjmy 17 335 744 Kč Stav ke dni 17.12.2018 ostatní výdaje 231 974 135 Kč velké opravy 43 179 543 Kč investice 188 794 592 Kč
Skutečnost 307 119 944 Kč -34 050 694 Kč
(splátka půjčky 7 146 672 Kč)
Skutečnost 341 170 638 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1162 1162 51 510 000 Kč
1216 1216 28 600 000 Kč
1169 1169 20 362 000 Kč
1185 1185 10 450 000 Kč
1196 1196 10 057 029 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
503 503 30 099 093 Kč
0 0 9 675 400 Kč
1142 1142 2 590 000 Kč
1214 1214 460 000 Kč
204 204 130 000 Kč