Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 30.04.2019
Schválený rozpočet 257 141 320 Kč 10 694 000 Kč
(splátka půjčky -20 694 000 Kč)
Schválený rozpočet 246 447 320 Kč
Upravený rozpočet 286 258 734 Kč -68 141 792 Kč
(splátka půjčky -20 694 000 Kč)
Upravený rozpočet 354 400 527 Kč
běžné příjmy 261 043 731 Kč běžné výdaje 233 876 341 Kč
ostatní příjmy 25 215 004 Kč Stav ke dni 29.04.2019 ostatní výdaje 120 524 185 Kč velké opravy 46 604 623 Kč investice 73 919 562 Kč
Skutečnost 110 285 466 Kč 5 208 770 Kč
(splátka půjčky 1 802 448 Kč)
Skutečnost 105 076 696 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1216 1216 15 381 408 Kč
1207 1207 9 500 000 Kč
1226 1226 8 300 000 Kč
1209 1209 6 500 000 Kč
1217 1217 5 236 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
503 503 34 207 824 Kč
0 0 7 130 479 Kč
351 351 1 850 000 Kč
1142 1142 1 800 000 Kč
1214 1214 1 060 000 Kč