Rozpočet 2020

Saldo
stav ke dni 30.06.2020
Schválený rozpočet 258 620 210 Kč -10 492 130 Kč
(splátka půjčky -12 113 400 Kč)
Schválený rozpočet 269 112 340 Kč
Upravený rozpočet 286 510 864 Kč -72 664 435 Kč
(splátka půjčky -12 113 400 Kč)
Upravený rozpočet 359 175 299 Kč
běžné příjmy 251 564 993 Kč běžné výdaje 252 976 729 Kč
ostatní příjmy 34 945 871 Kč Stav ke dni 22.06.2020 ostatní výdaje 106 198 570 Kč velké opravy 42 761 000 Kč investice 63 437 570 Kč
Skutečnost 187 195 162 Kč 34 643 855 Kč
(splátka půjčky 4 306 368 Kč)
Skutečnost 152 551 307 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1243 1243 24 577 970 Kč
1207 1207 9 388 900 Kč
1250 1250 6 538 500 Kč
0 0 5 703 900 Kč
1209 1209 5 185 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
503 503 33 608 000 Kč
0 0 4 583 000 Kč
1142 1142 2 370 000 Kč
1248 1248 905 000 Kč
1214 1214 500 000 Kč