Rozpočet 2022

Saldo
stav ke dni 31.12.2022
Schválený rozpočet 250 483 073 Kč -27 257 832 Kč
(splátka půjčky -5 059 530 Kč)
Schválený rozpočet 277 740 905 Kč
Upravený rozpočet 369 683 440 Kč -151 878 046 Kč
(splátka půjčky -5 059 530 Kč)
Upravený rozpočet 521 561 486 Kč
běžné příjmy 329 413 462 Kč běžné výdaje 304 702 604 Kč
ostatní příjmy 40 269 978 Kč Stav ke dni 30.12.2022 ostatní výdaje 216 858 883 Kč velké opravy 61 663 671 Kč investice 155 195 211 Kč
Skutečnost 390 509 035 Kč 8 928 006 Kč
(splátka půjčky 5 058 864 Kč)
Skutečnost 381 581 029 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1194 1194 25 501 510 Kč
1246 1246 21 806 306 Kč
0 0 19 128 001 Kč
1308 1308 12 500 000 Kč
1312 1312 11 970 525 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
503 503 47 704 057 Kč
0 0 6 453 220 Kč
1142 1142 2 355 000 Kč
1315 1315 1 669 350 Kč
1248 1248 996 670 Kč