Rozpočet 2019

Saldo
stav ke dni 30.09.2019
Schválený rozpočet 257 141 320 Kč 10 694 000 Kč
(splátka půjčky -20 694 000 Kč)
Schválený rozpočet 246 447 320 Kč
Upravený rozpočet 297 070 568 Kč -82 723 879 Kč
(splátka půjčky -25 194 000 Kč)
Upravený rozpočet 379 794 448 Kč
běžné příjmy 272 297 908 Kč běžné výdaje 247 927 125 Kč
ostatní příjmy 24 772 661 Kč Stav ke dni 23.09.2019 ostatní výdaje 131 867 322 Kč velké opravy 44 249 498 Kč investice 87 617 824 Kč
Skutečnost 236 151 684 Kč 11 830 614 Kč
(splátka půjčky 7 856 378 Kč)
Skutečnost 224 321 071 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1243 1243 25 000 000 Kč
1216 1216 15 381 408 Kč
1207 1207 9 500 000 Kč
1226 1226 7 270 000 Kč
1217 1217 4 827 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
503 503 34 207 824 Kč
0 0 6 785 354 Kč
1142 1142 1 800 000 Kč
1214 1214 900 000 Kč
204 204 130 000 Kč