Rozpočet 2017

Saldo
stav ke dni 30.04.2017
Schválený rozpočet 213 830 030 Kč 7 096 600 Kč
(splátka půjčky -9 890 000 Kč)
Schválený rozpočet 206 733 430 Kč
Upravený rozpočet 249 008 068 Kč -144 787 104 Kč
(splátka půjčky -9 890 000 Kč)
Upravený rozpočet 393 795 172 Kč
běžné příjmy 238 325 166 Kč běžné výdaje 184 131 280 Kč
ostatní příjmy 10 682 902 Kč Stav ke dni 25.04.2017 ostatní výdaje 209 663 891 Kč velké opravy 34 938 000 Kč investice 174 725 891 Kč
Skutečnost 89 223 544 Kč 20 506 758 Kč
(splátka půjčky 1 630 000 Kč)
Skutečnost 68 716 786 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1162 1162 85 175 844 Kč
1169 1169 22 197 000 Kč
1167 1167 11 500 000 Kč
1216 1216 11 193 916 Kč
1189 1189 10 113 393 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
503 503 29 010 000 Kč
1142 1142 1 758 000 Kč
351 351 1 500 000 Kč
0 0 1 390 000 Kč
1214 1214 500 000 Kč