Rozpočet 2021

Saldo
stav ke dni 30.09.2021
Schválený rozpočet 238 055 780 Kč -24 539 600 Kč
(splátka půjčky -12 113 400 Kč)
Schválený rozpočet 262 595 380 Kč
Upravený rozpočet 299 188 755 Kč -166 756 939 Kč
(splátka půjčky -12 113 400 Kč)
Upravený rozpočet 465 945 694 Kč
běžné příjmy 277 493 363 Kč běžné výdaje 282 154 920 Kč
ostatní příjmy 21 695 392 Kč Stav ke dni 21.09.2021 ostatní výdaje 183 790 774 Kč velké opravy 47 884 781 Kč investice 135 905 993 Kč
Skutečnost 268 254 238 Kč 16 894 139 Kč
(splátka půjčky 6 459 552 Kč)
Skutečnost 251 360 100 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1257 1257 28 164 020 Kč
1194 1194 25 409 300 Kč
1282 1282 17 910 000 Kč
1207 1207 14 012 637 Kč
1281 1281 12 390 000 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
503 503 36 465 571 Kč
0 0 5 582 960 Kč
1248 1248 2 891 250 Kč
1142 1142 2 050 000 Kč
1214 1214 400 000 Kč