Rozpočet 2018

Saldo
stav ke dni 31.10.2018
Schválený rozpočet 241 770 410 Kč -18 740 340 Kč
(splátka půjčky -9 280 000 Kč)
Schválený rozpočet 260 510 750 Kč
Upravený rozpočet 282 808 509 Kč -186 319 597 Kč
(splátka půjčky -9 280 000 Kč)
Upravený rozpočet 469 128 107 Kč
běžné příjmy 265 839 824 Kč běžné výdaje 239 224 314 Kč
ostatní příjmy 16 968 685 Kč Stav ke dni 23.10.2018 ostatní výdaje 229 903 793 Kč velké opravy 42 856 543 Kč investice 187 047 250 Kč
Skutečnost 254 624 619 Kč -20 783 524 Kč
(splátka půjčky 4 045 448 Kč)
Skutečnost 275 408 143 Kč
Investice ORG Upravený rozp.-Výdaje
1162 1162 51 670 000 Kč
1216 1216 28 000 000 Kč
1169 1169 19 700 000 Kč
1185 1185 10 750 000 Kč
1196 1196 10 307 029 Kč
Velké opravy ORG Upravený rozp.-Výdaje
503 503 30 099 093 Kč
0 0 9 190 400 Kč
1142 1142 2 590 000 Kč
1214 1214 460 000 Kč
204 204 130 000 Kč